Gå till innehåll

1969, Sverige

Mitt konstnärskap kretsar kring stadier av förfall, tillblivelse och rörelser mot liv eller död. Jag navigerar i delar av konsthistoria, ekologi, metafysik och kunskap jag tillägnat mig genom åren som ornitolog och insektssamlare på hobbynivå. Där försöker jag skapa en egen slags mytologi som knyter ihop fragment av natur och civilisation och skapar tredje alternativ som i någon mån knyter ihop samtid och ursprung. I mitt arbete letar jag efter fenomen eller företeelser i naturen som har ett allmängiltigt och poetiskt anslag som utan förmanande väcker intresse. Sedan är uppgiften att genom konsten få det faktiska skeendet att knyta an till det universella. Det narrativa inslaget som ofta förekommer i mitt arbete härstammar dels från det självupplevda – som minnen från en barndom, eller som fältanteckningar och hänvisningar till platser där olika fynd har gjorts – och dels från mytologier, folktro, gamla framställningsformer, bildspråk som förknippas med både sägner och nedtecknande av historia.

Konstverk: Cybertotem

Hemsida:

http://www.mattiasbacklin.se/

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se