Gå till innehåll

Adriana Affortunati, 1982, Brasilien

Installation bestående av en stor mängd gamla föremål upphängda på en vägg. Bland föremålen finns textilremsor, metallobjekt och hushållsartiklar.

Foto: Sofie Isaksson

Tingen vi omger oss med bildar en sorts väv som skapar en känsla av vanlighet eller vardaglighet. I vår tid av konsumism försvagas den länken genom att vi omsätter tingen i allt snabbare takt. Vi fäster oss inte vid dem som tidigare. Men allt har en historia inskriven i sig: vilken funktion det haft, vem som ägt eller burit det, hur slitage och skador blivit minnen. Precis så som vi själva formar våra egna till älsklingsskjortan, de slitstarka skorna, leksaken eller porslinet du åt på som barn.

Adriana Affortunati bygger en ny väv av plats, minne, tid och historia i sin konst. Hon fäster ofta sina installationer vid en särskild plats, eller händelse. Det ger oss en stark känsla av hur mycket minnen och förnimmelser fäster oss vid ett aktivt Nu med ett mycket utsträckt Då och därmed möjliga gemenskaper.

Text: Stefan Nilson

På Youtube kan du se en film om konstverket.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se