Gå till innehåll

Inom Örebro kommuns grundskola och grundsärskola är vi mer än 1 200 lärare som tillsammans arbetar för att varje elev ska må bra och nå optimal kunskapsutveckling. Nu söker vi fler kollegor!

Foto: Astrakan Images AB/Scandinav

Ditt uppdrag som grundskolelärare

Som lärare väcker du elevernas nyfikenhet på lärandet. Du kommer att undervisa och stödja dina elever när de lär sig förstå världen genom att läsa, skriva och räkna samt genom drama, bildskapande och musik. Du kommer som lärare spela en viktig roll för många elevers lärande och utveckling. Du inspirerar eleverna i deras kunskapsinlärning, lust att lära och sociala utveckling. En viktig del i arbetet är att utveckla elevernas intresse för att själva inhämta kunskap. I skolorna i Örebro ska eleverna ha inflytande och vara delaktiga och involverade i sin egen lärprocess.

Vi tror att du…

  • har god förmåga att planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt,
  • är tydlig i din kommunikation och skapar en god miljö för lärande,
  • är nytänkande och kommer med idéer och nya angreppssätt,
  • har en god förståelse för hur elever tar till sig kunskap och elevernas olika förutsättningar,
  • har en god samarbetsförmåga och lyhörd för andras tankar och åsikter,
  • är utvecklingsintresserad och är öppen för nya idéer och angreppssätt,
  • och tycker om att arbeta med digitala verktyg i undervisningen, samt tycker digitalisering är spännande.

Just nu söker vi

Kontakta oss

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se