Gå till innehåll

Örebro kommun är en av Sveriges största arbetsgivare och vi är över 1 900 lärare som tillsammans arbetar för att varje elev ska lyckas nå sina egna och skolans mål. Nu behöver vi fler lärare till våra grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och till vuxenutbildningen. Vill du vara med?

Vårt erbjudande till dig

Som anställd hos oss får du en trygg anställning med möjlighet att utvecklas i en växande verksamhet. Med många kompetenta kollegor finns stora möjligheter att utbyta erfarenheter. Vi tror på kollegialt lärande och varje år i augusti träffas vi på lärardagarna för att inspireras inför det nya läsåret genom kompetensutveckling inom aktuella områden, och möjlighet till pedagogiska samtal med kollegor.

Här kan du läsa mer om vårt erbjudande som arbetsgivare.

Som ny medarbetare hos oss får du en välplanerad och strukturerad introduktion. Vi behöver kunniga, engagerade och motiverade lärare. Att se till att du som är nyanställd introduceras på ett bra sätt är en viktig förutsättning för det. Målet med introduktionen är också att du som är ny ska komma in i arbetsgruppen så att ni kan göra ett bra jobb tillsammans. Under introduktionen kommer du och din chef att ha regelbundna avstämningsträffar så att ni har möjlighet att stämma av och lyfta eventuella frågor och problem. Efter cirka sex månader följs introduktionen upp och utvärderas i form av ett uppföljningssamtal. Då kan man bland annat diskutera hur det går med arbetet, trivseln och behov av fortsatt stöd och kompetensutveckling.

Vi vill att du känner dig trygg och mår bra

Vi är en stor och trygg arbetsgivare som växer. Vi är över 1 900 lärare och Örebro kommun är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar med omställning för att undvika uppsägning på grund av arbetsbrist. Det innebär att vi arbetar aktivt med att hitta en ny placering inom kommunen vid en omorganisation. Du omfattas även av försäkringar och tjänstepension.

Det är också viktigt för oss att du mår bra. Vi erbjuder dig därför ett unikt hälsopaket. Genom det får du varje år ett friskvårdsbidrag som du kan använda till hälsofrämjande aktiviteter, som du själv väljer och tycker är roliga. Det finns tillgång till företagshälsovård, som är en expertresurs när det gäller arbetsmiljö och rehabilitering. Och om du behöver stöd av psykolog, ekonom eller jurist finns S:t Lukas samtalsjour. Du kan ringa anonymt och få rådgivning när det gäller problem, konflikter eller kriser i både arbetslivet och privatlivet. Sedan juni 2017 erbjuder vi även förmånscykel till våra tillsvidareanställda medarbetar.

Möjligheter till utveckling

Vi vill att du ska utvecklas i din roll som lärare och att du ska trivas och vilja stanna kvar hos oss. Förutom en god introduktion och individuell lönesättning erbjuder vi även många olika vägar till utveckling. Vi har över 50 skolor i Örebro kommun med skiftande pedagogiska profiler, så möjligheten till intern rörlighet är stor. I takt med att vår verksamhet växer finns även möjligheten att vara med och starta upp nya skolor.

Vi kan också erbjuda utökade uppdrag som utvecklingsledare och förstelärare på våra skolor, eller uppdrag som VFU-handledare till studenter i ett nära samarbete med Örebro universitet. Och för dig som är nyfiken på ledarskap har vi ett internt ledarskapsprogram som heter ”Nyfiken på”. Där får du, tillsammans med andra lärare, veta mer om vad ett rektorsuppdrag hos oss innebär. Ett tydligt och bra ledarskap har stor betydelse för en välmående arbetsplats.

Vill du vara med?

Eftersom vår verksamhet växer behöver vi ständigt nya medarbetare.

Grundskollärare

Gymnasielärare

Vuxenlärare

Vikariat inom förskola och skola

Är du intresserad av ett vikariat inom skolan? Anmäl dig till bemanningen Barn och Utbildning.

Byt yrke och bli lärare

Funderar du på att bli lärare? Är du en modig ledare som är övertygad om att alla barn kan? Läs mer om möjligheterna att byta yrke på Teach for Sweden.

Vill du flytta till Örebro och behöver hjälp med bostad?

Örebro kommun har ett näringslivsförturavtal med en av Örebros bostadsförmedlingar. Det innebär att vi kan ordna en bostad inom sex månader om följande kriterier uppfylls:

  • Du som bostadssökande bor längre bort än pendlingsavstånd, minst 100 km eller två timmar enkel väg från Örebro,
  • du har fått en nyanställning på 100 procent och att det är en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare i Örebro kommun,
  • behovet av bostad ska vara varaktigt och avse ett permanentboende.

Kontakta oss
Jag är utbildad/utbildar mig till * (obligatorisk)
Jag är utbildad/utbildar mig till
Jag arbetar som * (obligatorisk)
Jag arbetar som

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se