Gå till innehåll

Reningsverkets uppströmsarbete är prisbelönt, Vattenverket har bytt kommunikations- och övervakningssystem och personalen ute i fält kan direkt i mobilen ta del av kartverk och databasinformation.

Vi jobbar hårt med att sänka energikostnaderna och bedriver ett intensivt uppströmsarbete för att identifiera och minska kemikalieutsläppen. Vi har ett toppmodernt laboratorium ackrediterat för såväl kemisk som mikrobiologisk analys. Vi vill vara i framkant när det gäller teknikutvecklingen eller som Mats Svensson, gruppchef på Ledningsnät, uttrycker det:

Vi följer med tekniken så att den förenklar för oss, vi står inte stilla utan jobbar hela tiden med förbättringar som förenklar vår vardag.

Sara Stake

Viljan att jobba med miljöfrågor låg där i bakhuvudet och gjorde sig påmind. Så efter åtta år som processingenjör inom läkemedelsindustrin sökte sig Sara till ett reningsverk istället. Här kunde hon fortsätta utmana sig själv med att optimera och lösa problem, men nu kombinerat med intresset för miljöfrågor och samhällsnytta. Några år senare gick flyttlasset till Örebro, dit föräldrar och syskon redan sökt sig. Så 2008 klev Sara in på Vatten och avlopp på Örebro kommun för att nu istället arbeta som VA-ingenjör på Planeringsenheten.

Här genomför Sara utredningar och analyser för att se vilka åtgärder som behöver genomföras på det befintliga ledningsnätet. Var har vi mycket vattenläckor? Var har vi stort inläckage i spillvattennätet? Hur kommer det sig? Konsulter anlitas för att filma ledningar, göra anslutningskontroller med rök  eller färgat vatten, undersöka om stuprör är påkopplade på spillvattnet eller flödesmäta. Sen tar Saras jobb vid igen med att ta hand om resultaten, analysera och föreslå åtgärder. Det är ett självständigt arbete där man driver sina egna utredningar.

Jag gillar att grotta ner mig i och analysera saker. Jag tycker om att hålla på med stora utredningar i områden där vi har problem med mycket tillskottsvatten. Se vad som behöver göras och hur och vad som är vettigast utifrån kostnaden. Nu tittar vi till exempel mycket på schaktfria metoder, för att se om vi kan använda det oftare, istället för att gräva upp asfalten vilket kostar mycket mer.

Sara konstaterar att det hänt mycket sedan hon började på Vatten och avlopp i Örebro kommun. Det finns mer struktur och snurr på arbetet och fler konsulter anlitas. Det är kul och finns mycket att utveckla. Samarbetet sker främst med övriga VA-ingenjörer på Planeringsenheten samt med kollegor från Ledningsnät för att lyssna av vilka problem de ser i det aktuella området eller för att gemensamt åka ut och undersöka ledningarna.

Det är bra att jag tidigare jobbat på ett reningsverk och vet vad som händer i nästa led i kedjan, att kunna se hur vi påverkar varandra som enheter. Det finns utvecklingsfokus i hela verksamheten, där vi tittar på nya tekniker och provar olika lösningar.

Sara berättar att det är en prestigelös arbetsplats, är det något man inte vet eller kan så frågar man en kollega och förbättringsförslag tas emot positivt. Till skillnad från det privata finns en öppenhet som Sara uppskattar. Det är bara att lyfta luren och ringa till en annan kommun och höra hur de löst problematiken man själv sitter och arbetar med. Föräldraledighet innebär inte heller att man förväntas klämma in en heltid trots att man jobbar färre timmar, utan man får färre arbetsuppgifter och minskad arbetsbelastning utifrån den tid man faktiskt jobbar, så är det inte överallt.

Sara listar tre anledningar till att börja jobba på Vatten och avlopp i Örebro kommun:

Arbetsklimatet. Jag känner mig trygg och avslappnad på jobbet, vi har en trevlig stämning. Sen är det lätt att kombinera jobb och familj. Det finns en generositet kring att få livspusslet att gå ihop. Sist men inte minst har jag roliga arbetsuppgifter och känner att jag gör samhällsnytta. Det är viktigt för mig.

När det gäller att leva och bo i Örebro lyfter Sara upp enkelheten i att kunna cykla överallt. Det är inte så långt och en ganska platt stad. Här finns fina miljöer som till exempel runt Slottet i centrala stan. Sara lyfter också upp det rika kulturlivet med konstutställningen Open Art, julallsången O Helga natt och musikfestivalen Live at Heart som exempel. Det finns ett bra utbud av föreningar och kultur och ett rikt fritidsliv.

Närheten till naturen är viktig för mig. När jag bodde i lägenhet kunde jag ta längdskidorna på bussen och åka ut till ett skidspår i skogen. Och för mig är Hjälmaren en vintersjö. Där finns skridskouthyrning, korvförsäljning och skridskobanor som plogas på isen. Man tar tillvara på sjön även under vinterhalvåret. Det tycker jag är trevligt.

Sara lyfter också upp att Örebro inte är en så liten stad att alla känner alla och ska ha koll på varandra, men ändå så pass liten att man träffar på sin sociala umgängeskrets i många sammanhang. Ganska snart efter att hon flyttat hit från Stockholm kunde hon börja heja på folk på stan och fick snabbt bekanta genom skridskoåkningen, föreningsliv och förskola.

Vad är då Saras favoritvatten i länet? Utöver Hjälmaren på vintern uppskattar hon sjön Leken med bad, gungor och kiosk på sommaren, liksom Karlslundsfallen där vattnet brusar när det kastar sig fram över stenarna.

Sara Stake
Dennis Svensson ute i fält, 5-6 april

Dennis valde att byta jobbet på resande fot mot en anställning på Ledningsnät. Han ville komma hem till familjen på kvällarna. Under sin utbildning till anläggare och maskinförare flera år tidigare hade Dennis gjort praktik på Ledningsnät och tyckte att det var ett bra ställe.

Ledningsnät består av fyra enheter: bygg, drift, service och mätarservice. Dennis började på bygg men bytte i oktober 2015 över till service, då det var dags att ta sig an något nytt.

Ingen dag är den andra lik, vi stöter på allt mellan himmel och jord. Det är det som gör att jag trivs, att det är så omväxlande. Är man genuint intresserad av jobbet så är det väldigt givande. Det är inga chefer som står och säger gör si och så utan det är väldigt självständigt och du får lösa saker på egen hand, det tycker jag är skönt.

Servicebilarna hanterar bland annat vattenavstängningar till fastighetsägare, stora som små, om fastighetsägarna ska göra jobb inne i fastigheterna. Det kan röra sig om ventilbyte vid vattenmätare, åtgärda läckage eller annat underhåll. Servicebilarna måste också kontrollera så servisventilerna stänger ordentligt innan jobb kan göras. Mycket tid läggs på läcksökning, vattnet ska stängas av så fort som möjligt och läckan ska lokaliseras. De gör även pluggkörningar i avlopp, provtryckningar samt sköter regleringen av Svartån på uppdrag av Park och gata. Dennis undersöker dagvatten- och avloppsledningar med utrustning med ultraljud som bedömer skicket på ledningarna.

Vi är bra med vad gäller tekniken, med datorer i bilarna och bra smartphones med kartor och grejer. Behöver vi kompetensutveckling så får vi det, vi är väldigt välutbildade på Ledningsnät.

Precis som övriga på Ledningsnät har Dennis beredskap var nionde vecka, vilket fungerar bra, Han är jouretta och beredskapsledare. Dennis konstaterar att han lärt sig väldigt mycket under sina år på Ledningsnät, men också att man aldrig känner sig fullärd. En vattenläcka är aldrig den andra lik, de ser alltid olika ut.

Jag har definitivt lärt mig lösa problem, det är mycket problemlösning, det är det jag tycker är kul. Kunskapsmässigt kunde jag lägga rör när jag kom hit, men inte så mycket mer, nu har jag lärt mig massor om underhållsarbete. På mitt gamla jobb hade jag ingen kundkontakt och nu har jag daglig kontakt med kunder så den delen har jag också utvecklat. Att lugnt och tydligt förklara vad vi håller på med, så att folk förstår varför vi stänger av vattnet och gräver upp vägarna. Det är ett roligt jobb med bra arbetskamrater. Vi har högt i tak och kul ihop.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se