Hämta betyg från Adelanet

Guiden visar hur du hämtar betyg från Adelanet så att de blir synliga för elever och vårdnadshavare.

  • När ett betyg är importerat till Adela kan det inte längre ändras i Adelanet, eventuella rättningar måste då ske i Adela.
  • När betygsraderna försvinner från den övre delen av fönstret och istället visas i den nedre delen, är importen klar och fönstret kan stängas.
  • Observera att när betygen importeras till Adela blir de samtidigt synliga för elever och vårdnadshavare på AdelaNet.

1. Välj Organisation, klicka på Grunduppgifter.

2. Högerklicka på den grå bakgrunden och välj Läs in betyg från Adela.NET (webbmodulen).

  • Välj om Betygsdatum (1) skall vara det som satts i Adelanet av läraren eller om det ska vara något annat gemensamt datum för alla betygen.
  • Bocken framför Endast grupper som läraren markerat som färdiga (2) garanterar att endast klarmarkerade kursgrupper kan importeras.
    Om man av någon anledning behöver hämta in ett betyg trots att läraren inte klarmarkerat gruppen, tar man bort bocken (detta gäller dock endast i specialfall).
  • För att hämta in samtliga klarmarkerade grupper, välj ALLA i rulllistan Lärare samt ALLA i rullistan Grupp (3).
  • För att hämta in en enstaka grupp välj önskad lärare samt önskad kursgrupp ur rullistorna.
  • I den övre delen av fönstret visas samtliga betygsrader för urvalet, klicka på knappen Markera alla (4) och klicka sedan på den blå pilen (5) för att starta importen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: