Ta ut barnlista över barn som erbjudits plats på förskolan

Guiden visar hur du tar ut en lista över uppgifter på barn som fått plats på er förskola, listan innehåller även vårdnadshavares kontaktuppgifter.

1. Logga in i Tempus admin.

2. Klicka på flikarna Titta på - Barnlistor

3. Välj Visa placeringslista

4. Välj:

  • Avdelning: _Avd Nya Barn under den förskola du vill ha listan på.
  • Datum för perioden du eftersöker: ex 2021-06-01 – 2021-10-01
  • Kryssa i rutan för: Visa kolumn med kontaktuppgifter istället för antal vårdnadshavare.
  • Nu ser du en sammanställning av uppgifter och kan Hämta till excel för utskrift.

Senast uppdaterad:

Publicerad: