Hantera faktura med inkassoavgift

Guiden visar hur du hanterar en faktura med inkassoavgift.

1. Börja med att granska fakturan. Det är vanligt med ränta på dessa fakturor. (guide - Hantera fakturor med förseningsavgift och ränta).

2. Inkassokostnaden för fakturan ovan är 180 kr och du använder konto 76101 vid konteringen.

3. Cirkulera fakturan (guide - Cirkulera en leverantörsfaktura) till FS8 och skriv i pennan; Koppling till den försent betalda fakturan önskas.

4. När fakturan kommer tillbaka till inkorgen är ursprungsfakturan kopplad med inkassofakturan med hjälp av funktionen 'länkning'. Den blir röd när kopplingen är gjord. Kontera enligt bilden.

Senast uppdaterad:

Publicerad: