Hantera faktura med förseningsavgift och ränta

Guiden visar hur du hanterar fakturor som har förseningsavgift och ränta.

1. Börja med att granska fakturan. Det är vanligt att leverantören tar ut både en ränta och en förseningsavgift.

2. Fakturan ovan innehåller ränta och då ska konto 48550 användas.

3. Konto 76101 används för den lagstadgade förseningsavgiften på 450 kr. (Avgiften får tas ut efter endast 1 dagsförsening) även den avgiften finns på fakturan.

4. Cirkulera fakturan (en guide för detta finns här) till FS8 och skriv i pennan; Koppling till den för sent betalda fakturan önskas.

5. När fakturan kommer tillbaka till inkorgen är ursprungsfakturan kopplad med räntefakturan med hjälp av funktionen länkning. Den blir röd när kopplingen är gjord. Kontera enligt bilden.

Senast uppdaterad:

Publicerad: