Cirkulera en leverantörsfaktura

Den här guiden visar hur du cirkulerar en faktura till en annan användare eller annan cirkulationsmall. 

Alt.1 Klicka på fakturan och sedan fliken Cirkulation. Ange användar-id i fältet Användare och tryck enter.

Alt.2 Du kan även söka på ett namn i fältet Namn, ex. Rebecca D, då kommer alla Rebecca D upp. Klicka på den som är rätt.

Alt.3 Du kan även hitta en användare genom att klicka på förstoringsglaset och välja Inkorgar.

Använd sedan Rullisten för att leta rätt på förvaltningen där användaren arbetar, eller välj Alla grupper om du inte vet vilken förvaltning användaren arbetar i. När du hittat användaren så dubbelklickar du på namnet.

Tryck enter, ta sedan bort användaren du inte vill ha genom att klicka på papperskorgen.

Under rubriken Status står det På cirkulation. Det betyder att fakturan finns i användarens inkorg.

OBS! Personer som har samma ordning i en Cmall får fakturan samtidigt och fakturan cirkuleras inte vidare till nästa ordningsnummer förrän de antingen hanterat fakturan (fått status Klar) eller är bortplockade i cirkulationen.

Du kan även lägga till en annan cirkulationsmall. Se till att cirkulationen är rensad innan du anger en ny mall i fältet Användare. Klicka sedan på Mall så får du upp de namn mallen innehåller.

Senast uppdaterad:

Publicerad: