Bokföra bankkonto och bankgiro

Den här guiden visar hur du bokför bankkonto och bankgiro.

  • Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Affärshändelser får bokföras senare om det finns skäl för det.
  • När en intäkt eller avgift på bankkonton inte kan härledas bokförs det på 39999-xx9999-LIKVID.
  • Detsamma gäller när en redovisning från verksamheten kommer senare, till exempel redovisning av kassan från ett café. Verksamheter bör skicka sin redovisning minst en gång i veckan.
  • Målet är att fördelningsrenen och konto 39999 ska vara nollställt vid varje månadsskifte. Det måste vara nollställt vid delår och bokslut.
  • Det är viktigt att bokföringsdatum på bokföringsordern är det datum som står på kontoutdraget/insättningsuppgiften. 
  • Förvaltningar med bankkonto och ett eller flera bankgiron bokför sina insättningar och avgifter enligt nedan.

Konto

REN

Motpart

Belopp

Radtext

195XX

balansREN

LIKVID


Swedbank

datum

194XX

balansREN

LIKVID


BG-nummer

datum

3XXXX

REN

Extern motpart


Ex. EU-bidrag

datum

48570

REN

EÖ0000


Avg. för

xxxxx

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: