Återkalla applicenser från iPads

Guiden visar hur du återkallar licenser från iPad för att kunna tilldela applicenser till andra enheter.

1. Börja med att gå in på school.apple.com, sök upp appen och kolla licensstatus. Nedan visar att 2 licenser används och 99 är lediga.

2. I Intune, under egenskaper på vald app, syns licensinfo också.
Klicka på Redigera.

3. Ta bort tilldelningen från alla grupper som du vill återkalla licenser från genom att klicka på de tre punkterna längst till höger, sedan på Ta bort. Spara ändringar.

OBS! Gruppen som heter intune-edu-app-<skolnamn>-<appnamn> ska finnas kvar, den gruppen används för enskild apptilldelning.

4. Klicka på Applicenser sedan Återkalla licenser.

5. Klicka på OK. Här står också att appen inte avinstalleras från tilldelade enheter och det är därför vi i steg 3 tog bort tilldelningen.

6. Du får nu upp en ruta att licenserna har återkallats.
Nu är det bara att vänta på att det synkar mellan Intune och Apple.

7. I School Manager ser du nu att licenserna är tillgängliga.

8. När det synkats tillbaks till Intune kan du se att licenserna finns tillgängliga.
Nu kan du tilldela appen på nytt enligt separat guide.

Senast uppdaterad:

Publicerad: