OpenArt Biennale Sök

OpenArt

OPENART VILL ENGAGERA ÖREBROARNA I URVALET AV KONST

 

Downward spiral framför Örebro slott, OPENART 2017

 

OpenArts utställning har arrangerats sju gånger och har genom åren arbetat olika med urvalet av konstnärer. Med både konstnärliga ledare, konstjury och gästcuratorer har utställningsarrangören experimenterat och utforskat olika sätt att förnya och hitta innovativa sätt för att kunna fortsätta att överraska. Det är en grundbult i OpenArts uppdrag.
 
“Med de gångna utställningsåren och större vana att möta konst hos publiken blir kraven högre och förväntningarna större, och inte minst från oss själva. Med det som utgångspunkt och utifrån OpenArts demokratiska värdegrund, inkluderar vi för första gången Örebroarna i urvalet i vad vi valt att kalla Folkets jury. På så vis ger vi utrymme för fler röster och att vi gör det här tillsammans.” säger Elin Persson, enhetschef på OpenArt.
 
Förutom Folkets jury kommer även en Barnjury och en mer traditionell Konstjury tillsammans med teamet i OpenArt att göra urval till utställningen 2021.
 
Folkets jury kommer bestå av några utvalda personer som antingen studerar, bor eller arbetar i Örebro. Deltagarna i Folkets jury måste vara över 16 år, kunna läsa och förstå både svenska och engelska då ansökningar kan förekomma på båda språk. Ett krav är också att representanter för Folkets jury har upplevt OPENART på plats och har ett intresse för samtidskonst. Det är även meriterande att ha gått på en guidad visning eller tagit del av utställningens andra aktiviteter. Folkets jury kommer att träffas torsdag 23 april (kvällstid) och med vägledning av personal från OpenArt göra urval av ett antal konstnärer till utställningen tillsammans. Urvalet görs utifrån ansökningar från konstnärer världen över som inkommit genom vårt ansökningsformulär Open Call.
 
“Till Folkets jury vill vi hitta en grupp som representerar Örebro, både när det kommer till ålder och geografisk spridning. Men också vilka erfarenheter, perspektiv och färdigheter de tar med sig in i arbetet och där är allas röst lika viktig.” säger Sofia Gustafsson, Projektledare för urvalsarbetet.
 
Om ovan stämmer in på dig och du är intresserad att vara med i Folkets jury, hittas här nedan länk till ansökningsformuläret som är öppet under perioden 2-16 mars. Ansökan är ett digitalt formulär där du får presentera dig själv, varför just du ska representera folket och berätta om din relation till OpenArt.
 
Som medlem i folkets jury får du:
En guidad visning tillsammans med de andra jurymedlemmarna under sommaren 2021.
Presenteras som en del av juryarbetet.
Ett Ambassadörs-kit för OPENART 2021.
 
Kontaktinformation:

Elin Persson, Enhetschef
elin.persson@orebro.se
Tfn +46(0) 19 21 46 43
 
Sofia Gustafsson, Koordinator
sofia.gustafsson@orebro.se
Tfn +46(0) 19 21 46 40
 
Ansökan till Folkets jury är stängd (uppd. 2020-03-17)
 
 

Publicerades: 2020-03-02