OpenArt Biennale Sök

OpenArt

Open Call har stängt för den här gången!


 
Med större tydlighet och stark inriktning mot utomhuskonst har OpenArt genom Open Call det här året fått in 447 ansökande konstverk vilket kan jämföras med 437 ansökningar inför 2019. Trots rådande omständigheter i världen har intresset alltjämt varit stort att söka.
 
I år valde OpenArt även att belysa Köpmangatan, Kungsgatan, utställningskuber och aktiverande konst som valbara platser och koncept att söka till. Nu påbörjas urvalsprocessen med jurygrupperna som väntas pågå under de kommande månaderna. Jurygrupperna består av Konstjury, Folkets Jury och Barnens Jury.
 

 

Publicerades: 2020-04-03