OpenArt Biennale Sök

OpenArt

KONTAKT

Postadress & Besöksadress
OpenART
Stångjärnsgatan 6
703 83 Örebro
Att fakturera OpenART
Läs mer på Örebro.se/fakturor

Organisationsnummer: 212000-1967
För inter­na­tio­nell faktu­re­ring vänligen kontakta oss.

TEAM OPENART

Vid generella frågor

019 21 48 94
openart@orebro.se

ELISABETH MAGNUSSON
Vik. Enhetschef
+46 (0)19 21 10 52
elisabeth.magnusson@orebro.se

ELIN PERSSON
Produktionsledare
+46 (0)19 21 46 43
elin.persson@orebro.se

SOFIA GUSTAFSSON
Koordinator
+46(0)19-21 46 40
sofia.gustafsson@orebro.se

INA KNUTSSON
Projektledare utåtriktad verksamhet
ina.knutsson@orebro.se
+46 (0)19 21 18 43

JUN-HI WENNERGREN NORDLING
Utställningsproducent
+46 (0)19 21 48 58
jun-hi.wennergren.nordling@orebro.se

MARK ANDERSSON
Utställningsproducent
+46 (0)19 21 58 05
mark.andersson@orebro.se

MARTINA THORÉN
Assisterande koordinator
+46 (0)19 21 46 41
martina.thoren@orebro.se

JOHAN JEDEBERT
Utställningstekniker
+46 (0)19 21 16 20
johan.jedebert@orebro.se

PETTER NILSSON
Utställningstekniker
+46 (0)19 21 16 20
petter.nilsson@orebro.se

JON RUNDLÖF
Utställningstekniker
+46 (0)70 21 59 594
jon.rundlof@gmail.com

JOAKIM SCHÖN
Utställningstekniker
+46 (0)19 21 25 04
joakim.schon@orebro.se

SIMON SJÖSTRÖM
Utställningstekniker
simon.sjostrom@orebro.se

CHARLOTTE OSTRITSCH
Feriehandledare
+46 (0)19 21 17 00
charlotte.ostritsch@orebro.se

JULIA ARNESÉN
Feriehandledare
+46 (0)19 21 25 13
julia.arnesen@orebro.se