OpenArt Biennale Sök

OpenArt

KONTAKT

Postadress & Besöksadress
OPENART
Stångjärnsgatan 6
703 83 Örebro
Att fakturera OpenART
Läs mer på Örebro.se/fakturor

Organisationsnummer: 212000-1967
För inter­na­tio­nell faktu­re­ring vänligen kontakta oss.

TEAM OPENART

Vid generella frågor
019 21 48 94
openart@orebro.se

ELIN PERSSON
Chef
+46 (0)19 21 46 43
elin.persson@orebro.se

SOFIA GUSTAFSSON
Producent – Utställning & Projekt
+46(0)19-21 46 40
sofia.gustafsson@orebro.se

JOHAN JEDEBERT
Teknisk producent – Utställning & Verkstad
+46 (0)19 21 16 20
johan.jedebert@orebro.se

MARTINA THORÉN
Administratör – Kommunikation & Press
+46 (0)19 21 46 41
martina.thoren@orebro.se