OpenArt Biennale Sök

OpenArt

Med barn och ungas konstupplevelse i fokus

OPENART kids ger barn och unga en inspirerande och fördjupande upplevelse av OPENART. Tillsammans med oss får barn och unga uppleva konsten med flera sinnen, höra mer om konstnärerna och konstverken, samtala om konsten och inspireras till eget skapande. Vår målsättning är att uppmuntra och utveckla barn och ungas kreativitet och delaktighet.

OPENART kids erbjuder öppen skaparverkstad under OpenART för alla åldrar. Konstpedagoger håller i konstvandringar för familjer, förskolor, skolor och fritids. Konsthandledningar finns tillgängliga med ett urval konstverk för pedagoger som vill gå på egen hand med sina elever. OPENART kids är ett samarbete mellan Örebro konsthall, Region Örebro län och OpenART.

20535933_1430943673607610_921671055_o

 

OPENART KIDS är ett samarbete mellan: