OpenArt Biennale Sök

OpenArt

Charlotte Gyllenhammar

Inne på gården till det nybyggda kvarteret på Slottsgatan står denna jättemänniska fem meter lång och 750 kilo tung: Ett jättebarn i en ordentligt skyddande lekoverall. Vanligtvis avgör längden om vi möter en vuxen människa eller ett barn och barn behandlar vi inte sällan därefter – som ovetande.
Charlotte Gyllenhammars gigantiska lilla människa väcker något. Dimensionerna gör något med våra annars välövade beskyddarinstinkter. Det gestaltade barnet blir i det här fallet genom formatet tvetydigt, en känsla av scenförändring.
Barnet i sina skyddskläder är nästan som ett järtecken. En obligatorisk ute-klädsel i framtiden? Skulpturens dimensioner ger känslan av angelägenhetsgrad.
Samtidens Prepper-kultur är en spegel av oron för den omedelbara framtiden som vi alla känner: Det är sent på jorden och de apokalyptiska hotbilderna är många. Vapen- och konflikthoten från Kalla Kriget känner vi igen, men vi har även flyktingströmmar, den västerländska demokratins kris och så klimathotet som världen måste tampas med nu och framåt.
Charlotte Gyllenhammar räknas som en av samtidskonstens viktigare konstnärskap. Utbildad målare är det som skulptör hon gjort sig mest känd. Hon använder sig av en rad material och medier från klassisk brons till multimedie-installationer.
Sitt genombrott fick hon under postmodernismens turbulenta 1990-tal. En 120-årig ek som hängde upp och ned på Drottninggatan i Stockholm väckte ett visst uppseende. Trädets hela rotsystem liksom kronan var kvar. Det blev en bild av livets villkor: rötterna och kronans energiupptag och däremellan stammen som själva det växande livets kropp.
Barn och föräldraskap är återkommande teman hos Charlotte Gyllenhammar. I ett antal varianter har hon kombinerat dessa välskyddade barngestalter och oftast i naturlig storlek. De framträder som tysta vittnen till något, kanske vuxenvärldens uppenbara galenskaper. De ser inte anklagande ut, det är istället i oss som betraktare som anklagelsen växer. Barnen är vårt hopp och förebilden Greta Thunberg finns som en föraning i en lång rad av Gyllenhammars suggestiva iscensättningar.