OpenArt Biennale Sök

OpenArt

STYRELSEN Sverige

STYRELSEN presenterar sitt senaste bidrag till konsthistorien: Statistism. I en triptyk som bearbetar samtidens orättvisa och ojämställda konstvärld delar STYRELSEN med sig av sina senaste upptäckter. Med en skulptural redovisning, en tvådimensionell presentation och en interaktiv utbildningsstation kommer STYRELSEN inte bara att öka medvetenheten och kunskapen hos OpenArts besökare, utan även skapa utrymme för medborgarna att själva agera i enlighet med STYRELSENS viktiga uppdrag. Nämligen; en konstvärld öppen för stor konst.
STYRELSEN kommer att komplettera med framträdanden där publiken kommer att få möjlighet till en djupare och mer ingående förståelse av Statistism. Vi kommer även att lyfta fram frågor om representation, det manliga geniet, kapitalismen och andra oroande tendenser.

För er som inte vet vilka STYRELSEN FÖR STOR KONST är kan vi börja med att säga: det borde ni göra.

STYRELSEN FÖR STOR KONST består av fyra allvetande ordförande som arbetar med att revidera en förlegad konstvärld.

Många har idag uppfattningen att konstvärlden är i framkant av utvecklingen när det kommer till normkritik och jämställdhet. Detta stämmer ej. STYRELSEN arbetar ständigt för att belysa detta faktum.

Ingen kommer undan STYRELSENS skarpa blick då de avslöjar de krafter som hämmar konstens tillväxt. De leder samhället mot en mer upplyst samtid där stor konst är större än någonsin.

STYRELSEN motarbetar en konstvärld som är selektiv, normativ och drivs av ekonomiska intressen. De ser en stor problematik med den kapitalistiska konstvärld där konsten ses som en handelsvara. Det är hög tid för ett slut på dessa bakåtsträvande tendenser.

Det finns ingen framtid för stor konst i en konstvärld kantad av elitism och kapitalism, det är tydligt att det nuvarande toppskiktet har gjort sitt.

Nästa steg är STYRELSEN.

© OpenART 2020