OpenArt Biennale Sök

OpenArt

Filippa Nilsson Kallhed 1986, Sverige

I mitt arbete återkommer kroppar som blir konsumerade och i centrum är flickan och hennes drömmar och formulerande av sitt jag inför andras blickar. Mycket inspiration kommer från så kallad flickkultur och från den lånar jag färger, symboler, material och strömningar. En av mina stora drivkrafter är just begäret efter materialet och jag låter det ta stor plats i mina verk. Framförallt arbetar jag med skulptur och använder produkter och attribut som redan har en etablerad laddning och historia – detta är en viktig del i processen och hur det slutliga verket sedan blir.

© OpenART 2020