OpenArt Biennale Sök

OpenArt

David Cerny 1967 Tjeckien

En stridsvagn är den ultimata krigsmaskinen. Den är formad efter sin samtids hotbilder. Vapenteknologisk utveckling är en del av kapprustningsspiralen som vi fortfarande lever med och som efter några decennier av avspänning efter Murens fall ökat påtagligt igen.
En stridsvagn är inte bara utrustad med de bästa motmedlen, den är kamouflagemålad efter de senaste rönen om osynlighet i en stridsmiljö. Överraskningsmomentet är en del av dess strategiska övertag.
Att då som David Cerny måla en hel stridsvagn i rosa färg är att bokstavligt talat avväpna den – åtminstone sitt överraskningsmoment. Är den dessutom ”avväpnad” på riktigt blir den istället en skulptur där den som är intresserad av stora maskiner kan titta närmare på hur man löst olika konstruktionsdetaljer. Sedd så är den ett ingenjörsmässigt konstverk.
Den blir också i David Cernys handling att måla stridsvagnen rosa med ens ett konstnärligt objekt. Den avskiljs från sin avsedda konstruktion och blir i Marcel Duchamps anda ett ready made. Visserligen betydligt mer omfångsrikt och tyngre än hans klassiska flasktorkare från början av 1900-talet, men lika fullt ett skulpturalt objekt.
David Cernys ”Pink tank” är en äldre stridsvagn och får en extra dimension och laddning genom att konstnären är tjeck. Hans land våldtogs av Sovjetunionen 1968 i den så kallade Prag-kuppen där supermakten brutalt avbröt en demokratiseringsrörelse bakom den dåvarande Järnridån. Närvaron och övergreppen gentemot den protesterande befolkningen tydliggjordes av sovjetmakten genom en mycket stark närvaro av just pansar på Prags gator.
Nu står ”Pink tank” här på Stortorget som ett konstnärligt objekt och upplevs förmodligen mer med fascination än oro av örebroare och besökare i staden.
Lika fullt blir David Cernys rosa stridsvagn en elegant pacifistisk protest mot staters våldsverkan och en påminnelse om att demokrati och yttrandefrihet är inget man får gratis utan måste kämpa för. Det kan göras så här effektfullt men ändå stillsamt som en tank målad i rosa färg.