OpenArt Biennale Sök

OpenArt

Ulrika Sparre 1974 Sverige

I mitt konstnärliga arbete intresserar jag mig för samtida sanningssökande och behovet av existentiella frågeställningar i vårt sekulära samhälle. Jag undersöker skapandet av tro och identitet samt uppkomsten av olika subkulturer och trossytem. Jag vill belysa de överenskommelser vi gör runt vedertagna sanningar och relationerna till det vi kollektivt kommer överens om.
I mitt arbete framhåller jag individens förhållande till sig själv, sina rädslor och sitt eget existentiella sökande. Mina verk tar sig uttryck i påståenden och frågor och visualiseras genom fotografi, skulptur, video, installation, performance, ljud och text.
Ljudverket Jag är störst (2007) inspireras av utropen från minareten, där undersöker jag om det är möjligt att se människor omkring oss som ett kollektivt vi med tron på jaget som ett gemensamt mål? I en serie fotografier med titeln Life begins with me (2009) utgår jag från texter utplacerade i naturlandskap, symboliska som plats för individens sanningssökande i ett samhälle där tron på sig själv är den huvudsakliga motivationen.
Performanceverket Allt är bra (2012) utforskar idén om kollektiv och individuell rädsla och hur media, språk och politik påverkar människor att tro att de är i en utsatt situation eller under hot. Jag intar rollen av den civila stadsvakten, där jag förutsättningslöst inger trygghet och lugn.
Ulrika Sparre är utbildad på Konstfack och Gerrit Rietveld i Amsterdam. Under 2017 har Ulrika Sparres arbete Ear to the ground visats på Örebro Konsthall och The Leyline Project som undersöker människans relation till specifika platser, energier och stenar kan upplevas på Artipelag i Stockholm.

Mer av konstnären

10

Ulrika Sparre

1974 Sverige

I am not useful therfore I am

I mitt konstnärliga arbete intresserar jag mig för samtida sanningssökande och behovet av existentiella frågeställningar i vårt sekulära samhälle. Jag undersöker skapandet av tro och identitet samt uppkomsten av olika subkulturer och trossytem. Jag vill belysa de överenskommelser vi gör runt vedertagna sanningar och relationerna till det vi kollektivt kommer överens om. I mitt arbete […]

14

Ulrika Sparre

1974 Sverige

I suffered for you

I mitt konstnärliga arbete intresserar jag mig för samtida sanningssökande och behovet av existentiella frågeställningar i vårt sekulära samhälle. Jag undersöker skapandet av tro och identitet samt uppkomsten av olika subkulturer och trossytem. Jag vill belysa de överenskommelser vi gör runt vedertagna sanningar och relationerna till det vi kollektivt kommer överens om. I mitt arbete […]

32

Ulrika Sparre

1974 Sverige

As I move up I will evetually see the horizon

Ståndpunkt I mitt konstnärliga arbete intresserar jag mig för samtida sanningssökande och behovet av existentiella frågeställningar i vårt sekulära samhälle. Jag undersöker skapandet av tro och identitet samt uppkomsten av olika subkulturer och trossytem. Jag vill belysa de överenskommelser vi gör runt vedertagna sanningar och relationerna till det vi kollektivt kommer överens om. I mitt […]

45

Ulrika Sparre

1974 Sverige

I have achieved nothing until I found myself

Ståndpunkt I mitt konstnärliga arbete intresserar jag mig för samtida sanningssökande och behovet av existentiella frågeställningar i vårt sekulära samhälle. Jag undersöker skapandet av tro och identitet samt uppkomsten av olika subkulturer och trossytem. Jag vill belysa de överenskommelser vi gör runt vedertagna sanningar och relationerna till det vi kollektivt kommer överens om. I mitt […]

© OpenART 2020