OpenArt Biennale Sök

OpenArt

Santiago Mostyn 1981, USA

Vad betyder ordet mirakel i vår tid? Mirakel är förknippat med en religiös upplevelse, ofta med ett gudligt ingripande, en transformation av det som såg helt hopplöst ut som utlösande faktor.
Santiago Mostyns ljusskulptur med det starkt lysande ordet ”Mirakel” kan nästan uppfattas som ett järtecken i samtiden. Skulpturen är konstruerad som en portal men kan här möjligen passeras med båt. Uppstår miraklet? Vad kan vi förlita oss på skall hända, eller hoppas på? Beror det på våra egna göranden och låtanden, eller är det en yttre gudomlig kraft som ser till att miraklet möjligen sker? Det kan vara den personliga situationen, klimatet, eller de många krigen som vi längtar efter skall förlösas i något gott.
Mostyns verk på årets OpenArt är lika mycket ett påstående som svävar i stadsrummet som det är en fråga: är mirakel möjligt, eller skapar vi dem själva genom att tillsammans förändra något? Att förlita sig på mirakel är egentligen att ha gett upp hoppet att verkligen kunna åstadkomma något när vi nått vägs ände, eller en tydlig och obönhörlig gräns – det är då vi förlitar oss på ett mirakel.
Här finns inget svar egentligen, bara ett ord som långsamt lösgör olika saker inom oss beroende på livserfarenheter.
Santiago Mostyn är från USA men bosatt här i Sverige och är ett av de heta namnen i samtiden. Hans konst är i grunden konceptuell och ställer frågor som rör sig i samtiden om identitet, hudfärg, gränser, vithetsperspektiv.
Men han ställer också frågor ur ett historiskt perspektiv om de värderingar och normer som över tid innesluter och utesluter andra. Han använder sig av fotografi, installation, video, konst-aktionism där han utsätter sig själv och sin kropp för prövningar för att förmedla andras svåra upplevelser (som en flykt över Medelhavet) och en rad andra medier för att forma frågor om oss här och nu.

 

© OpenART 2020