OpenArt Biennale Sök

OpenArt

Anders Rönnlund 1951 Sverige

Anders Rönnlund etablerade sig tidigt på den internationella konstscenen med många utställningar i Europa, Asien och Sydamerika. Han har deltagit i både separat- och grupputställningar, bland annat på Galleri Fagerstedt, Uppsala konstmuseum och Södertälje Konsthall och utanför den europeiska konstscenen på platser som på Museo de Arte Contemporare, Santiago de Chile, Kanaya Art Museum i Japan, på Centro Cultural Metropolitano i Quito/Ecuador och på TCG Nordica i Kunming, Kina m.m.

Utöver utställningar har han utfört ett flertal offentliga verk och han har varit projektledare för Statens konstråd. Han är representerad i statens, landstings och kommuners samlingar och har fått ett flertal stipendier, bl a Moderna museets resestipendium 2008 (Chile), IASPIS ateljéstipendium 2014 (Mexico) och 3-årigt arbetsstipendium i Uppsala län.

Han har varit verksam som konstnär i ungefär trettiofem år och hans konst har hela tiden präglats av självständighet, integritet och ett socialt patos. Frågor kring social, ekonomisk och politisk rättvisa är återkommande i Anders Rönnlunds konstnärskap. I vissa verk refererar han till uppenbara orättvisor och situationer. I andra verk utför han själv handlingar som syftar till att fiktivt särskilja och särbehandla individer. Som om att utföra själva akten för egen hand skulle kunna öka förståelsen för exkluderandets mekanismer.

Elisabeth Fagerstedt / Galleri Fagerstedt