OpenArt Biennale Sök

OpenArt

Hito Steyerl

I dag är framtidsvisionerna i Georg Orwells roman ”1984” förbisprungna: Storebror ser dig verkligen. Kina är ett av de länder som gått längst i den digitala övervakningen av sina medborgare. Men de flesta av oss lämnar digitala spår helt omedvetet i våra dagliga liv borträknat de vi själva frivilligt lämnar på nätet och i sociala medier.
Många välkomnar de växande övervakningssystemen och synliggörandet var helst vi är och rör oss. Det ses som en ökad trygghet i samhället, medan andra ser de mer problematiska sidorna som inskränkningar i vår frihet och vår okränkbara integritet som individer.
Hito Steyerl är själv konstnär och professor i mediekonst i Berlin. Det videoverk från 2013 du ser här på Konsthallen är redan en klassiker i en växande genre som på ett eller annat sätt förhåller sig just till den växande övervakningen av medborgarna i ett samhälle.
Kamouflage blev en särskild militär gren i och med första världskriget när krigskonsten växlade från färggranna uniformer till jordfärgade. Kamouflagemönster skapades av anlitade konstnärer för att åstadkomma osynlighet, eller mönsterordningar som skulle störa själva perceptionen på exempelvis fartyg, flygplan eller fordon.
Hito Steyerls verk utgår egentligen från en sketch av Monty Python från 1969 som heter ”How Not To Be Seen” som driver med detta osynliggörande som fortfarande byggde på ett analogt förfarande via buskage eller olika målningsscheman.
Hito Steyerl slår an samma humoristiska ton när hon fortsätter Monty Pythons drift in i samtidens digitala och betydligt mer övergripande system för synliggörande och möjligheterna att med samma tekniker bli osynlig.
Du har säkert läst och sett hur man med geometriskt målade former i ansiktet kan oskadliggöra program för ansikts-igenkänning. I filmvärlden använder man sig av green screen-förfarande för att flytta in eller ut objekt ur en film.
Platsen där filmen utspelar sig är en plattform som USA:s militär en gång använt för kalibrering av flygkameror. I drönarnas tid används den inte längre.
I fem kapitel visar Hito hur man kan göra för att bli osynlig i en allseende samtid.