OpenArt Biennale Sök

OpenArt

Santiago Mostyn 1981, USA

Santiago Mostyn är från USA men bosatt här i Sverige och är ett av de heta namnen i samtiden. Hans konst är i grunden konceptuell och ställer frågor som rör sig i samtiden om identitet, hudfärg, gränser, vithetsperspektiv.
Men han ställer också frågor ur ett historiskt perspektiv om de värderingar och normer som över tid innesluter och utesluter andra. Han använder sig av fotografi, installation, video, konst-aktionism där han utsätter sig själv och sin kropp för prövningar för att förmedla andras svåra upplevelser (som en flykt över Medelhavet) och en rad andra medier för att forma frågor om oss här och nu.

© OpenART 2020