OpenArt Biennale Sök

OpenArt

Idun Baltzersen 1987 Norge

Jag arbetar figurativt, vanligtvis med tekniker som träsnitt, torrnål, linoleumtryck eller teckning. Motiven
karvar jag fram ur stora plywoodskivor, ur det fabriksformat som skivorna levereras i. Den kallas stocken. När
stocken är klar trycker jag den på lakan, på golvet i min ateljé. Sedan syr jag ihop trycken till collage, tryck
från samma stock återkommer ibland flera gånger. I utställningar kombinerar jag ofta collagen med stockarna
som använts vid tryckningen. Jag använder alltså både förlagan och representationen.
Storleken är viktig, och jag arbetar gärna monumentalt – så stort som möjligt. Det är frustrerande att göra
stora träsnitt, jag får ont i ryggen och flisor i fingrarna, jag kan inte se vad jag håller på med då motivet är så
stort, det blir som ett landskap av trä. Men när verken är färdiga blir jag alltid överraskad, det ligger en stor
tillfredställelse i att bevittna hur verket växer fram i dialog med tekniken.
Jag fängslas av unga kvinnor, hjältinnor, martyrer, hur de lever och levde och kommer att leva. I mina verk
är de igenkännliga genom sina munkjackor, converse-skor och tillbakadragna kroppsspråk. De är sina egna
protagonister, alla huvudpersoner i sina egna vilsekomna kroppar, och varandras antagonister, ensamma tillsammans.
De tar plats utan att reflektera så mycket över hur och varför, som om det blivit det mest naturliga
i hela världen, deras öde och kallelse, dömda att uthärda publiken och sig själva (och vänder alla ryggen). De
bär ofta flätor.