OpenArt Biennale Sök

OpenArt

Kristin Rapp 1959 Sverige

Musiken präglade hela min uppväxt och mitt självklara mål fram till tjugoårsåldern var att bli musiker. Så blev det inte, men trots det har musiken alltid spelat en stor roll i mitt bildskapande.

Färgklanger som vibrerar tillsammans i ett visuellt möte påminner mig starkt om dialogen mellan olika klanger i ett musikaliskt verk. Dolt i musiken finns också matematiken och geometrin, som med en arkitektur av intervaller, rytmer och proportioner är andra inspirationskällor.

Att komponera bilder handlar för mig mycket om att hitta en rytmik och dynamik som kan bära en berättelse om ett samtal, eller relationer mellan olika formelement. Samma bild kan med olika färgval få helt olika uttryck och mycket handlar om att kalibrera och vrida kulörerna tills uttrycket känns rätt.

(tillägg till BeBop)
Planglas kräver oftast tekniskt avancerad utrustning när det ska bearbetas. Sandblästring och målning, eller print och laminering av stora glaspartier är kostsamt och kräver tidig planering i ett byggprojekt. I det här tillfälliga konstverket av printad och utskuren fönsterfilm kan mina färgglada figurer bjuda upp till en jazzig dans som pågår hela sommaren 2019.