OpenArt Biennale Sök

OpenArt

Anna Sörenson Rydh 1982, Sverige

Jag är intresserad av absurditet; det sätter igång en kognitiv process som skakar mig ut vardagen och ger mig en ny infallsvinkel. Absurditet kan vara ett sätt att berätta om både social och politiska problem runt omkring oss, ge oss möjlighet att genom lösa upp regler, normer och strukturer om än i fantasin. Genom att undersöka vardagens rutiner finner jag ständigt absurditeter; i kiwifruktens ludna skal, i att en ål kan vara elektrisk och att vissa arbeten kräver att man bär peruk. Jag tror att humor kan vara till stor hjälp när man gör något så opraktiskt som att skapa konst, humor kan ge en rimlig distans i sökandet efter det som är viktigt.

© OpenART 2020