OpenArt Biennale Sök

OpenArt

Cecilia Parsberg, Erik Pauser, David Martinez Escobar, Haval Murad

I processer av konstnärlig forskning och en experimentell praxis kan nya metoder ge andra uttryck och former inom konsten. Projektet är centrerat kring idén och metoden ”rundabordsamtal” där vi – ett antal kompetenser – har försökt tänka tillsammans. Det har lett till ett produktivt samarbete. De olika kompetenser som utgör projektgruppen har alla bidragit till utvecklingen av projektet En Plats i Europa och dessutom arbetat för att utmana respektive praxis och former av kunskap för att främja en anda av experimenterande och nyskapande. Med filmskulpturen Huset försöker vi trigga diskussioner med olika kunskapsområden. En Plats i Europa har antagit en politisk form från idé till realisering. Den konstnärliga forskningen svarar emot nuvarande politik. Projektgruppens motivation är att delta i diskursen om migration och staden som ett utrymme för (o)rättvisa. En Plats i Europa är inte tänkt som ett exklusivt arbete utan snarare ett påvisbart inkluderande (om än emot den cirkulära reproduktionens logik). Mycket forskning om urbanitet handlar om hur staden förändras som respons på det sociala livet. Att synliggöra och visualisera vad som händer i detta mellanrum och i förlängning det som inte fungerar, försöker vi öppna – och synliggöra – ett handlingsutrymme för betraktaren.

Beskrivning av verket:

Skulpturen har form av ett hus som håller på att sjunka ner i marken. Undersidan består av en LED-skärm där kortfilmen En plats i Europa projiceras. Den handlar om en undanskymd plats i en storstad. En plats som har blivit ett hem för arbetssökande migranter, som fallit mellan stolarna i den europeiska fria rörligheten. Berättaren är Thomas som under tre år har haft sin sovplats tillsammans med råttor under en lastbrygga. Nu ska han vräkas. Han representerar de som vill göra rätt för sig: arbeta, försörja sin familj, leva ett värdigt liv. En nygammal fattigdom tvingar numera många att bli nomader i Europeiska städer.