OpenArt Biennale Search

OpenArt

Johan Ledung 1952, Sweden

Jag är inte vad man kallar en politisk konstnär.
Men jag tror att konsten har en kraft som kan verka på flera sätt.
Jag vill att min publik skall:
stanna upp, ta ett djupt andetag, sätta sig ned,
förundras och kanske le.
Och när de går – i alla fall gå lite långsammare än när de kom.
Idag jämförs ofta konst med forskning och vetenskap – jag föredrar jämförelsen med en gammaldags upptäcktsresande i dennes letande efter platser hen aldrig tidigare varit på.
Jag har förut alltid kallat mig målare – det stämmer nog inte längre.
Som målare är jag bland annat intresserad av ögonblicket när ingenting blir till någonting – och tvärt om.
Jag gör också objekt – av målningar.
Och byggen av pinnar.
Jag tror på konsten som en positiv kraft.