OpenArt Biennale Sök

OpenArt

Kids

OpenART Kids med barn och ungas konstupplevelse i fokus

OpenART Kids gör konsten tillgänglig för barn och unga mellan 4-19 år. Här får du nycklar och verktyg för att möta konsten, locka fram tankar, sätta ord på din konstupplevelse och skapa egna alster. Barn och ungas kreativitet och delaktighet är vår drivkraft.
OpenART Kids erbjuder öppen skaparverkstad under hela OpenART för alla åldrar. Konstpedagoger håller i konstvandringar för familjer, förskolor, skolor och fritids samt för nyanlända. Konsthandledningar finns tillgängliga med ett urval konstverk för pedagoger som vill gå på egen hand med sina elever. Ett kids-kit kommer finnas i form av en ryggsäck full av spännande material för de yngre barnen.

 


 

 

Öppen skaparverkstad

I den öppna skaparverkstaden på Örebro läns museum är alla välkomna att skapa med inspiration från OpenART. Här får både stora och små vara kreativa och experimentera med material och uttryck. Här finns idéuppslag och värdar på plats som ger handledning. De alster som blir till i skaparverkstaden ställs ut under sommaren i det nedre galleriet och i en orange kub utanför Örebro läns museum.

 


 

Kids-Kit

Upptäck konsten tillsammans med barn i ert eget tempo! I Kids-kitet finns en konstslinga med några utvalda konstverk i OpenART som passar särskilt bra att uppleva tillsammans med barn mellan 4-12 år. Låna en ryggsäck full med ett spän­nande inne­håll som lockar till tankar, upplevelse och eget skapande!
 


 

Förskola, skola och fritids

OpenART Kids ger kostnadsfria konstvandringar för förskolor, skolklasser och fritids i hela länet. Konstvandringarna leds av konstpedagoger som i dialog med deltagarna sätter konsten i ett sammanhang och fördjupar konstupplevelsen utifrån ålder och grupp. För förskolebarn och yngre elever kan konstvandringen följas av skapande arbete i verkstad med inspiration av konsten i OpenART.


 

OpenART Kids är ett samarbete mellan