OpenArt Biennale Sök

OpenArt

23Underair

SAM3 Född i Elche, Spanien. Bor och arbetar i Madrid, Spanien.

Ett sätt för konsten att rymma från galleriets vita isolerade värld har varit att inta det offentliga rummet. Det är en global rörelse. Stadsbebyggelsens mera ”otänkta” ytor har blivit lysande gallerier för konstupplevelser. En tom brandvägg är en utmaning! Sam3 är en spansk konstnär som praktiserat detta i form av muralmålningar, inte bara i sitt hemland Spanien, utan med stor spridning i urbana miljöer i många länder och nu även här i Örebro.
En hel del muralmålningar har kommit till under OpenArts historia. Gemensamt för dem alla är att de med ett lättillgängligt bildspråk öppnar för så många olika berättelser. Det gör även Sam3:s bidrag. Hans bildvärld kan beskrivas som arkaisk, ursprunglig, med ett bildspråk som knyter an till urgamla berättelser om människans villkor på det här klotet i universum. Hans avskalade bildspråk väcker en universell känsla.

 
 

 
© Sofie Isaksson / OpenART & SAM3