OpenArt Biennale Sök

OpenArt

35Oxe

Henrik Jonsson *1991, Stöde, Sverige. Bor och arbetar i Gustavsberg, Sverige

Jag vill hitta ett samtida förhållnings sätt till konstens – för mig – ofrånkomliga kanon.
i ett undersökande av konsthistorien genom skapandet av objekt, ifrågasätter och komplicerar Jag bilden av ikoniska konstverk, belyser, ändrar om och tvingar in dem i en samtidskontext.
Min process kräver att jag sätter mig in i originalverkets ursprungliga, såväl som samtida betydelse.Den praktiska kunskapen om verkens tillkomst fördjupar ytterligare läsning och återkommer i mina slutliga återgivelser.
© OpenART 2019