OpenArt Biennale Sök

OpenArt

20Mediaflöjel

Lina Sundin & Jens Erlandsson *1976, Fellingsbro, Sverige. Bor och arbetar i Örebro, Sverige. *1988, Borgholm, Sverige. Bor och arbetar i Örebro, Sverige.

Mediaflöjel är en järnskulptur som gestaltar likriktning i nyhetsflöde och massmedia. När det snabba och enkla får styra rubriker och stjäla fokus. För Jens och Lina är arbetet med att skulptera i metall ett mentalt och fysiskt måste. Filosofin om en konstant förändring och utveckling bidrar till ett öppet och ödmjukt förhållningssätt till deras sätt att arbeta. Konstsmederna Lina Sundin och Jens Erlandsson är yrkesverksamma i Karlslund i Örebro.