OpenArt Biennale Sök

OpenArt

72In between

Anna Ström 1976, Luleå, Sverige. Bor och arbetar i Örebro, Sverige.

För mig handlar det om att vilja berätta något. Att skapa är att kommunicera, oavsett uttryck och oavsett teknik. I mitt arbete med konst utforskar jag mig själv, min omvärld och samtidigt den teknik jag jobbar med. Jag arbetar främst med måleri och mina teman brukar röra sig mellan människors vardag och naturens storslagenhet. Såväl det stora som det lilla i livet inspirerar mig. Collage är en teknik jag kompletterar mitt måleri med dels för att det är roligt dels för att det innebär ett alternativt arbetssätt sätt vilket är utvecklande. Det blir som att lägga ett pussel och hela tiden söka efter de rätta bitarna.

I mitt verk till Open Art har jag arbetat kring temat stress kontra frid. Jag har funderat på människans begränsningar och möjligheter. Alla krav som finns på oss och vad våra kroppar samtidigt kräver. Om livet runt omkring oss och livet inom oss. Intryck och uttryck. Verket har ett kvinnligt perspektiv på ett allmänmänskligt tema och det är ett slags betraktelse över vår tid.

Mitt verk In between är en serie collage som beskriver hur vi människor slits mellan krav och behov. Bilderna är små berättelser där en kvinna ofta spelar huvudrollen men det är ändå en allmänmänsklig betraktelse över vår tid. Jag inspireras av människan. Varför vi gör som vi gör, vad som påverkar oss och hur vi är en del av ett större sammanhang – ett samhälle. Jag har funderat på de krav som finns på oss och vad våra kroppar samtidigt kräver -såväl själsligt som fysiskt. De yttre kraven kan handla om förväntningar, prestation, om ansvar eller roller som vi tilldelats. Jag föreställer mig att mellan kropp och sammanhang uppstår ett utrymme där man som individ lätt pressas till att få ihop det och stress uppstår.

Titeln In between syftar till detta lilla utrymme mellan krav och behov där man samtidigt ska hitta sitt lugn. Hitta balans och ”fånga dagen” vilket är en lika svår konst på svenska som det är på latin. Jag har klippt i tidningar och sönderdelat ytor och strukturer för att på nytt bygga upp dem till något helt annat. I huvudsak har jag bara använt sax, lim och papper men i vissa fall har jag även bearbetat de färdiga bilderna digitalt. Under processen har jag letat efter former, strukturer eller mönster som ska passa in i de olika bildkompositionerna och det har handlat mycket om att förmedla olika känslor.

   
© Sofie Isaksson / OpenART
 

© OpenART 2019