OpenArt Biennale Sök

OpenArt

68Encyklopedia

Adriana Affortunati 1982, São Paulo, Brasilienl, Bor och arbetar i São Paulo, Brasilien

Jag använder ofta historiska händelser och objekt som inspiration för min research men för att kunna producera, är jag beroende av ett spontant möte med objekten tillika konstmaterial. Jag väljer gamla objekt vars år av användning syns och visar på den tid som passerat, och jag registrerar minnet av objektet. Objekten är grupperade, organiserade och genomgår olika former av sammanslagningar vilket resulterar i nya objekt eller installationer. Jag arbetar med minnet av den mänskliga närvaron och skapar strukturer av den mänskliga kroppen som visar på tidens tecken (rynkor, hudveck) och minnen från erfarenheter (ärr och andra levnadsmärken). Innan skapandeprocessen börjar, gör jag en historisk research från platsen där jag ska ställa ut, för att låta den påverka min produktion. Jag använder mig ofta av väldigt vanliga objekt för en specifik kontext. Att ändra deras plats är ett sätt att få något alldagligt att bli synligt igen.


© Sofie Isaksson / OpenART

© OpenART 2019