OpenArt Biennale Sök

OpenArt

43Diary

Chiharu Shiota *1972, Osaka, Japan. Bor och arbetar i Berlin, Tyskland

Det är inte bara Internet som knyter samman oss människor tätare. Globaliseringen bygger beroendeformer mellan människor, länder, världsdelar och företag. Ett nät som lika ofta knyter oss samman tydligt som tvingande. Andra gånger mera sublimt och skört, som i relationer mellan människor. Just de där trådarna som binder oss så mycket till varandra är sammanhållande struktur i Chiharu Shiotas subtila installationskonst. Den är drömsk och ibland mardrömsk: den håller samman men den kan också binda inne. I en av de enskilt största installationerna på årets OpenArt, längs Köpmangatan, illustrerar hon hur vi alla är på väg genom livet. Shiotas återkommande symbol – båten – både bär oss och för oss obevekligt framåt genom rummet och tiden. Det är så vackert att man hisnar och så ödesmättat att vi tåras.

 

© Sofie Isaksson / OpenART
 

© OpenART 2019