OpenArt Biennale Sök

OpenArt

4Sågelskådning

Niklas Fännick *1983, Göteborg, Sverige. Bor och arbetar i Göteborg, Sverige

I mitt arbete är jag inte främst intresserad av att skapa en form eller ett djur av det material jag använder, utan det handlar snarare om att hitta personligheten i en specifik del och sedan utgå från den. Det är inte avbildningen som är det centrala utan det uttryck en viss del i mitt material har i sig själv. Jag vill fånga upp den delen, det uttrycket, och placera det bland andra objekt som gör att publiken också ser det jag ser. Det vill jag göra med så få penseldrag som möjligt. Skissartat. Själva idén är att fånga karaktären, och att sätta materialet som fångar karaktären i fokus. En slags omvänd biomimetik. Jag älskar naturen på grund av dess outtömliga uttryck. Jag sätter helst djuren i centrum och bygger sällan kontexter utan använder hellre den specifika platsen som en del i konstverket. Jag älskar järnet på grund av sin eviga natur. Järnet vi använder nu kom till innan oss och kommer vara kvar efter oss. Det är bara just nu du och jag bestämmer vilken form det skall ha.


© Sofie Isaksson / OpenART  

 

© OpenART 2019