OpenArt Biennale Sök

OpenArt

16Artificial Astronomy

Elin & Keino *1977, Pargas, Finland. Bor och arebtar i Korpo, Finland *1979, Kotka, Finland. Bor och arebtar i Kotka, Finland

Verket består av sju astronomiska stjärnkonstellationer från den norra hemisfären och kretsar kring nedsmutsningen med artificiellt ljus. Det har gjort att det i vissa områden är omöjligt att alls se stjärnor på natthimlen. Artificiellt nattljus har en växande ekologisk effekt på både människor och djur och som är beroende av ljus och mörker för den dagliga livscykeln som över årstider. Ett allt intensivare konstgjort nattljus orsakat av mänsklig urbanisering stör viktiga beteenden och fysiologiska processer med betydande ekologiska konsekvenser.

”Artificiell astronomi” bjuder in besökaren att se den natthimmel som nu är starkt hotad eller som i vissa fall gott helt förlorad. Verket kan ses som en ödmjuk hyllning till natthimlens mäktighet men ännu mer som en påminnelse om ljusföroreningarnas skadliga effekter.

Elin&Keino är ett samarbete mellan konstnärerna Sandra Nyberg och Heini Nieminen som inleddes 2009. Vi är intresserade av dynamiken mellan det individuella, samhället och miljön. Vårt arbete handlar om motsättningar, samarbete, tolkning och förändring mellan plats, deltagare och förhållanden – genom att skapa en dialog mellan samtida konst och miljö/samhälle.

Vi arbetar ofta med teman som är relaterade till problematiken människa/natur och är intresserar oss för frågor om ekologi, hållbar utveckling, global konsumtionskultur och dess plats i den miljön. Elin&Keino kommunicerar med taktilt deltagande och visuell effekter som människor kan relatera till i sin miljö genom engagemang och estetik. Vi erbjuder upplevelser som hjälper publiken att koppla det till sin egen omgivning och som förhoppningsvis leder till universella frågor om individen och hennes plats i miljön.