OpenArt Biennale Sök

OpenArt

57Story delivered to the sea / Story delivered by the sea

Aiko Miyanaga

Hur ser ett minne ut? Vi säger att det bleknar. Skarpt i konturerna i början för att sedan långsamt förändras. Kanske smälter det samman med andra minnen. Aiko Miyanagas konst fungerar som en visualisering av det mänskliga minnet. Om några verk kan kallas sublima är det hennes. Gjorda i naftalen är de konst som bokstavligen upplöses med tiden. Naftalen är en kemisk förening som bland annat utvinns ut stenkolstjära och användes förr i malkulor.

Aiko Miyanagas skulpturer ger oss bokstavligt talat nycklar till vår egen lokala historia. Halvt transparenta från början, blir dessa vardagsting sprödare för att sedan helt upplösas. Det är en process som i grunden griper tag i våra liv och vår förgänglighet: ingenting varar för evigt, men som mänskligt minne varar de som ett synintryck en människas liv ut. En hisnande bild av konstens kraft!