OpenArt Biennale Search

OpenArt

41Tetris

Fredy Alzate *1975, Rionegro, Colombia. Lives and works in Medellín, Colombia

”Jag är intresserad av att synliggöra folkliga byggprocesser förslag som innebär ett erkännande av arkitektur, landskap och inställning en social plats, att varna imaginära och fastställa berättelser som anspelar på den hotade arten, skenande bebyggelse och påstår oförutsedda definierar ämnet erfarenhet i staden. Vernacular Architecture, Animation (2010) presenterar vernakulära strukturer som dagligen utmanar institutionaliserade byggprocesser, trots tvetydigheter, inbyggda spänningar och fluktuerande tillstånd. Den försöker också att ingjuta och förvirra representationssystem för att ifrågasätta motsägelser som exponeras när latinamerikanska städer växer och formas samt peka på symboliska dimensioner som framträder i stadsbilden.”

Försämringen av tingen och stadslandskapet tas som skärningspunkt i Alzates arbete. Detta begrepp är tydligt taget från hans hemstad: Medellin, men genom ett kraftfullt budskap blir det nu extrapolerat för resten av våra latinamerikanska städer.

Alzate presenterar sina objekt inramade i en två- och tredimensionell teknik, samtidigt som vi tittar på dem förmedlas deras användning och missbruk – den latinamerikanska idén om att föremål kan användas många gånger. Träarbeten och experiment spelar en viktig roll, vilket transformerar det dagliga objektet till ett nytt sammanhang, vilket gör det till ett slags colombianskt ready-made.

Fredy Alzate tar det urbana till det yttersta genom sina målningar och stora skulpturer. Han visar element som driver staden till en konstant försämring: En utveckling gemensam för Latinamerika. På så sätt belyser det den ömtåliga dynamiken mellan arkitektur och landskap, där den aggressiva urbanismen ständigt hotar naturen, en verklighet som stöper om våra sociala utrymmen, betingar dem och oss själva. Alzate exponerar motsättningarna i våra städer, där rikedom och fattigdom separeras av en imaginär tunn linje men som ibland förflyttas när konsten tar ett objekt ur bruk och ger det en ny mening.

© OpenART 2019