Ai Weiweis installation anländer till Örebro idag

Pressmeddelande. Örebro, 3 juni 2015

Photo: Private archive / Ai Weiwei and Lars Jonnson in China

Bild: privat arkiv / Ai Weiwei och Lars Jonnson träffade i Kina 2014

De flesta av de deltagande konstnärerna kommer att vara på plats veckorna fram till starten av biennalen. Några av konstnärerna har inte möjlighet att delta personligen och så är fallet med Ai Weiwei, som befinner sig i husarrest sedan 2011 i Kina.

Ai Weiwei är en av Kinas mest berömda konceptkonstnärer och en av de ledande kulturpersonligheterna i sin generation. För OpenART, har Ai Weiwei skapat en platsspecifik installation som beskriver det vardagliga och monotona arbete som dagligen utförs av många fabriksarbetare i Kina. Installationen består av 390 arbetsuniformer som kommer att hänga ovanför Köpmangatan som är en gågata som är 300 meter lång i centrala Örebro.

Installationen anländer till Örebro i en container som skickats från Kina och OpenARTs tekniska team startar hängningen av installationen den 5 juni och arbetet beräknas ta fyra dagar.

11 konstnärer redan på plats, fler kommer under de närmaste dagarna

OpenART 2015 visar 72 konstnärer från 19 länder i Europa, Asien, USA och Sydamerika. Årets upplaga inkluderar även deltagandet av 35 studenter från konstskolor både i Sverige och Finland. Av de deltagande konstnärerna förväntas 50 av dem resa till Örebro för att personligen installera sina verk. De flesta av dessa får hjälp av OpenArts tekniska team och assisteras av flertalets volontärer.

Totalt kommer cirka 130 konstverk att installeras på fler än 70 platser, inomhus och utomhus, runt om i centrala Örebro.

Konstnärer som befinner sig i Örebro. 3 juni 2015

Alicia Martin (Spanien)
Platsspecifikt konstverk

Ana Jagodic (Slovenien)
Platsspecifikt konstverk och videoverk

Antonio O’Connell (Mexiko)
Platsspecifikt konstverk

Bildfobi (Sverige)
Fredric Ilmarsson, Thomas Nilsson
Platsspecifikt konstverk

Cheng Dapeng (Kina)
Platsspecifikt verk

Helena Mutanen (Sverige)
Skulptur

Johan Sunesson (Sverige)
Installation och skulptur

Michael McGillis (USA)
Skulptur och installation

Peter Johansson (Sverige)
Installation och skulptur

Roger Rigorth (Schweiz)
Platsspecifikt konstverk

För en fullständig lista över alla ankomster, och detaljer om konstruktion och installation av konstverk kontakta OpenART. Intervjuer med konstnärerna kan ordnas vid efterfrågan.