OpenART 2013

ett energifält utanför konstens traditionella normer

Bra konst kan inspirera, glädja, provocera, revoltera och aktivera. Hjärnan växer när den står inför utmaningar. I ett övergripande perspektiv har konsten en viktig roll för en samhällsutveckling som står emot mörka krafter och ytliga materiella värderingar. Konst skapar tankar, skapar entreprenörsanda, skapar bärkraft och omtanke. OpenART skapar ett energifält utanför konstens traditionella rum, ambitionen är hög och konstnärerna många.

Vi når idag Sverige och har Europa och världen som arbetsfält, vi ser oss som en internationell besöksmagnet i framtiden med potential att utvecklas. För många är OpenART en härlig upplevelse. Konstnärerna bekräftar att de blir professionellt bemötta, att de utvecklar sig själva och varandra i möten och möjligheter. Örebroarna blir ambassadörer och känner stolthet.

OpenART är ett samarbete mellan näringsliv och offentlig verksamhet. OpenARTs framgångar bygger på ett brinnande engagemang med övertygelsen att med hög kvalitet kittla till oanade höjder. OpenARTs attraktionskraft bygger på modet att sträva efter nytänk med mycket hög kvalitet. Därför är det alltid konsten och innehållet som blir OpenARTs bästa röst.

Men det som inte syns finns heller inte, så det gäller att informera och sprida OpenART genom alla möjliga och omöjliga kanaler med sätt som kräver både mod och nytänk — med andra ord genomsyrat av OpenART-känslan.

Lars Jonnson
Director & Curator

 

OpenART vänder upp och ner på staden

OpenART är Skandinaviens största biennal för samtidskonst i det offentliga rummet och pågår under tolv veckor i Örebro. Den femte upplagan av OpenART förbinder sig ännu en gång till att vända upp och ner på staden, med konst som överraskar, fängslar och inspirerar.

Samtidskonst från hela världen samlas i Örebro för att tillfälligt bli en del av stadskärnan och det offentliga rummet. Alla har möjlighet att uppleva konsten utan inträdesbiljett. Under OpenART blir staden en plats för publiken att uppleva och samlas kring konsten. Dessutom bjuder OpenART in till projekt och aktiviteter, guidade visningar och pedagogiska program.

Stadslandskapet förvandlas till ett livfullt potpurri där konst i alla dess former leker tittut med stadens invånare och besökare. På väntade och oväntade platser invaderar konsten stadens gator, köpcenter, kulturscener, fasader, Svartån, runt slottet och i parkerna.

Varje upplaga, ställer OpenART ut 100 konstverk, skapade av samtida konstnärer, lokalt och internationellt kända. Biennalen har varit värd åt en mängd ekobringande verk så som BadBad Boy (Tommi Toija, 2013), The Big Yellow Rabbit (Florentijn Hofman, 2011), Bunny Project (Conny Blooms morotsbomber, 2009) och Spectacle Agnostico (Spegelkyrkan av Kent Karlsson, 2008). Verken är endast ett fåtal av de många kreationer som genom åren givit en fantasieggande guldkant åt stadsrummet.

72 konstnärer från 20 länder i Europa, USA, Asien och Sydamerika ställer ut på OpenART 2015. Utställningen omfattar flera olika konstnärliga processer, installation, skulptur, måleri, foto, ljud, video och interaktiva konstverk. 130 konstverk visas på 80 platser runt om i centrala Örebro. Ett särskilt fokus i år ligger på samtida kinesisk konst. Ett samarbete mellan oberoende konstintendent Feng Boyi och OpenART direktör Lars Jonnson ser tretton samtida konstnärer från Kina att delta i två utställningar som ger en sällsynt inblick i samtida kinesisk konst.

OpenART verkar för att utmana upplevelsen av konst och vill samtidigt främja en lokal och internationell konstdialog.