Cheng Dapeng

Fokus på kinesisk konst

(Bild: © Cheng Dapeng. ”Weight­less” 2007, är ett tidi­gare konst­verk som ställdes ut i Beijing)

Framstående samtidskonstnärer från Kina deltar grupputställningAr på den femte upplagan av OpenART. Världskonstnärerna Ai Weiwei, Xu Bing, Song Dong och Cheng Dapeng är några av de utställande konstnärerna.

Ett unikt cura­to­riskt samar­bete mellan gästande curator Feng Boyi och Open­ARTs projekt­chef Lars Jonnson omfattar två utställ­ningar med tretton samtida konst­närer från Kina. Konst­nä­rerna har skapat konst­verk anpas­sade för OpenART och Örebros stadsrum och finns till allmän beskådan mellan den 14 juni – 6 september.

Läs pressmeddelandet här.