41 Cecilia Jansson

Fängelsekonst nära polisen

Den svenska konstnären Cecilia Jansson har arbetat på ett storskaligt konstprojekt med intagna i Kumla fängelset de senaste sex åren. Projektet består av dekorationer och målningar gjorda av både intagna och konstnärer i en korridor i fängelset. Konstverket Cecilia ställer ut på OpenART visar en 12 meter lång container innehållandes en videodokumentation av fängelseprojektet. Symboliken i titeln Nu hänvisar till fångarnas otålighet vid arbetet med projektet, på en plats där tiden verkar stå still.

– Tiden går väldigt längsamt där. Dom vill att saker ska hända nu, inte i morgon. En av anledningarna kan vara att de redan väntar på så många saker, att en sak till nästan känns outhärdlig”, säger Cecilia för OpenART .

Cecilia Janssons konstverk handlar ofta om identitet, och utforskar vilka förutfattade meningar och fördomar som ligger bakom vårt behov av att gruppera människor. Cecilias konstverk ställs ut på Skattetorget, mittemot polisstationen i Örebro.