Ai Weiwei

Den kinesiske konstnären Ai Weiwei berättar om den platsspecifika installationen han skapat för OpenART. Think Different (How to hang workers’ uniforms) kommenterar om de tuffa arbetsvillkoren som fabriksarbetare i Kina möter dagligen. Konstverket består av 375 arbetaruniformer som hänger ovanför Köpmangatan, stadens mest kommersiella gata i centrala Örebro.

Alla uniformerna kommer från Foxconn Technology Group, den största elektroniktillverkare i världen och Apples huvudleverantör. Självmord, upplopp och dödsfall har ofta återkommit som en följd av den omänskliga behandlingen av arbetarna. Företaget har cirka 1,2 miljoner anställda runt om i hela världen, vilket gör det till den tionde största arbetsgivaren på marknaden i dag.

Många av dess arbetare i Kina tvingas arbeta sex dagar i veckan och upp till 12 timmar per dag; ungefär en fjärdedel av dem bor på arbetsplatsen, i sovsalar, där många självmord rapporterats.

”Under de senaste åren har många unga människor inte klarat av de svåra arbetsförhållandena, och har avslutat sina liv genom att hoppa ut genom fönstret”, förklarar Ai Weiwei för OpenART.

Ai Weiweis verk installerades på plats under loppet av en natt. 15 personer behövdes till att arbetet.