Yukako Ando

Född i 1972 i Osaka, Japan. Bor och arbetar i Düssel­dorf, Tyskland.

Yukako-Ando_Traffic-Island_total_IMG_2609

Traffic Island / a short-lived rest

Denna installation är inspirerad av en refug, en trafik-ö. Den är utlämnad från det dagliga trafiksystemet och existerar som ett objekt i sig självt, som en enskild ö placerad i Svartån omkring slottet. På ön har vardagliga föremål som till exempel en solstol, en cykel och en väska placerats. Situationen ger intrycket av att någon är där och vilar, men har lämnat platsen för en kort stund. I vardagen, är en refug avsedd för att användas av de gående som korsar gatan. Gångtrafikanterna måste flytta på sig hastigt efter trafikens anvisningar. Jag har skapat en refug som är befriad från vardagens regler, tänkt att väcka till reflektion över vår livsstil i staden.

Traffic Island – / a short-lived rest är ett lekfullt projekt som ställer frågor om förhållandet mellan det offentliga och privata utrymmet, fritid och arbetstid, vila och rörelse samt verklighet och drömmar. Projektet tolkar även vårt vardagliga liv på ett annorlunda sätt, i ett försök att skapa ett nytt perspektiv.

Artist Statement

Jag fokuserar på vardagliga fenomen ur vilka grundläggande frågor om livet uppstår. Utgångspunkten i mitt arbete är mina personliga erfarenheter av världen som en komplex miljö att leva i, där verklighet och fiktion blandas samman i mitt medvetande och bildar en gemensam plattform för min subjektiva upplevelse. Denna plattform ger innehållet en kontext för mitt arbete och konstnärliga praktik.

www.yukakoando.com