Yukako Ando

Född i 1972 i Osaka, Japan. Bor och arbetar i Düssel­dorf, Tyskland.

Yukako-Ando_Y's-Home-Video_IMG_2436

Y’s Home Video

Hi-8 to DV, 90 sec.

Y’s Home Video är en del av projektet Y’s Life och gjordes i kombination med en installation, ett objekt, en performance och ett videoverk. Verket skildrar vardagliga föremål som faller ner på konstnärens huvud. Till exempel mat, tvättmedel, toalettpapper, porslin, CDs och elektriska hushållsapparater. Det uttrycker hennes oro och stress i vardagen.

Artist Statement

Jag fokuserar på vardagliga fenomen ur vilka grundläggande frågor om livet uppstår. Utgångspunkten i mitt arbete är mina personliga erfarenheter av världen som en komplex miljö att leva i, där verklighet och fiktion blandas samman i mitt medvetande och bildar en gemensam plattform för min subjektiva upplevelse. Denna plattform ger innehållet en kontext för mitt arbete och konstnärliga praktik.

www.yukakoando.com