Ulrike Kessl

Född 1962 i Rottweil, Tyskland. Bor och arbetar i Düssel­dorf, Tyskland

67_1

Nylons in space

Färgade strumpbyxor i nylon

Nylons in space är en rumslig installation som expanderar i alla riktningar. När den är installerad inomhus, ansluts strumpbyxorna mellan väggarna, i alla riktningar. På detta sätt delas rummet upp i olika enheter, som accentueras av olika färgkombinationer.

Artist Statement

I mitt arbete undersöker jag de fysiska egenskaperna hos material. Genom att tänja och värmeforma gör jag genom verkande krafter så som tryck, stress eller spänning, materialutmattningen synlig. Specifika egenskaper hos strumpbyxorna, såsom form, transparens, färg eller mönster vilka annars syftar till modeaspekter eller kroppskonturer, omtolkas i detta sammanhang. Kläder är en del av vardagen. Alla känner till dem och associerar dem med den mänskliga kroppen, antingen sin egen eller andras. Jag är intresserad av att utforska denna del av vardagen och presentera dessa kulturellt laddade material i oväntade sammanhang. Därmed vill jag engagera besökarna att ifrågasätta sina egna uppfattningar om plaggen i denna helt nya kontext. Genom att använda material från det privata rummet i det offentliga rummet, tenderar mitt arbete att även beröra den ständigt föränderliga relationen mellan det privata och det offentliga.

www.ulrikekessl.de