Peter Ojstersek

Född 1961 i Göte­borg, Sverige. Bor och arbetar i Berlin, Tyskland och Göte­borg, Sverige.

150612_FotoSusanneFlink_webb_MG_4857

Chinampa

49 m2 - Åttahörnig flotte med upplyst geodetiskt växthus

Under de senaste åren har mitt arbete varit centrerat kring odling. Till OpenART presenteras projektet ”Chinampa”. Verket är inspirerat av Chinampas, vilka är de konstgjorda öar som Aztekerna byggde längst stränderna i grunda sjöar för jordbruksändamål. Chinampas producerade 2/3 av de grödor som Aztekerna odlade i huvudstaden Tenochtitlan och var anlagda i sjön Texcoco.

”Chinampa” består av en växthusarkitektur i form av en geodetisk dom vilken är monterad på en flotte och förankrad i Svartån som flyter genom Örebro. Domen är ett skulpturalt verk som är upplyst nattetid. Inuti domen odlas de traditionella Aztekiska grödorna majs, bönor och squash, vilka är samodlade efter en metod som kallas ”Tre systrar”. I domen odlas också amarant, tomater, chilipeppar, dahlior och potatis. Bevattningen till plantorna är automatiserad, elförsörjning kommer från solpaneler och batteri.

Betraktaren kan se ”Chinampa” flyta på floden samtidigt som det via www.peter-ojstersek.com/chinampa går att betrakta tillväxten av grödorna från insidan. En övervakningskamera inuti domen sänder en bild till hemsidan varje timme. ”Chinampa” berör frågor kring konst, kulturhistoria, odling, teknik och övervakning.

Artist Statement

Mitt arbete som målare har varit utgångspunkten för pågående undersökningar i medier som skulptur, monumental gravyr, fotografi och växter. Utgångspunkten för dessa erfarenheter har varit arbetet med oljefärg, tempera, akvarell och tusch, som fortsatt med experiment där pigment kombinerats med tvål eller med industriella bindemedel såsom epoxi, polyuretan och silikon.

Under de senaste åren har fascinationen för naturen lett till att det konstnärliga arbetsmaterialet är jord och kompost där basgrödor som majs, bönor, squash, potatis, amarant, tomater och dahlior växer. Intresset ansluter sig till det dagliga livet och lett till undersökningar av biologiska processer med odlingskulturer där växter, substrat, växthus och geodetiska domar med tillhörande teknik för odling är komponenter i verket.

Ambitionen är att vidareutveckla dessa undersökningar till att omfatta hälsa och miljö i relation till växter i en organisk enhet.

www.peter-ojstersek.com